Všeobecné zásady pro hlášení trvalého pobytu:
(výběr)

 

Postup při ohlášení změny trvalého pobytu:

Dospělý občan – je majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit

 1. Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad.

 2. Předloží tyto doklady:

 1. Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.

 2. Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

 3. Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně nahlásí změnu trvalého bydliště MÚ Stříbro-oddělení evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz na tomto úřadě (MÚ Stříbro-oddělení evidence obyvatel).

 4. Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

 

Dospělý občan – není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je jiná fyzická osoba

 1. Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad
  společně s majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit

 2. Předloží tyto doklady:

 1. Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.

 2. Majitel nemovitosti na přihlašovacím lístku potvrdí svým podpisem, že souhlasí s trvalým přihlášením občana na svou nemovitost.

 3. Přihlašující se občan na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

 4. Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně nahlásí změnu trvalého bydliště MÚ Stříbro-oddělení evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz na tomto úřadě.( MÚ Stříbro-oddělení evidence obyvatel)

 5. Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

 

 

 

Dospělý občan – není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je právnická osoba

 1. Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad

 2. Předloží tyto doklady:

 1. Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.

 2. Přihlašující se občan na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

 3. Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně nahlásí změnu trvalého bydliště MÚ Stříbro-oddělení evidence obyvatel .Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz na tomto úřadě (MÚ Stříbro-oddělení evidence obyvatel ) Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

 

Nezletilí, kteří dovršili 15ti let a je jim vydáván první občanský průkaz

Obecní úřad vystaví přihlašovací lístek (úřední kartu) při vydávání OP bez nahlášení - dítě nemá povinnost přijít se přihlásit k trvalému pobytu. Jedná se o děti, které již byly přihlášeny k trvalému pobytu v obci se svými rodiči. Správní poplatek neplatí.

 

Děti do 15 let

Děti do 15 let jsou přihlášeny k trvalému pobytu zároveň se svými rodiči, nebo po svém narození v místě trvalého pobytu matky. Rodiče předloží rodný list dítěte. Správní poplatek neplatí.

 

V ohlašovně Obecního úřadu nelze přihlásit k trvalému pobytu: