Obec Sytno

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva 12.4.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 12.4.2018        Čas konání: 18.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2017
 3. Cena vodného a stočného na rok 2018
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy (ČEZ Distribuce,a.s.)
 6. Pronájem pozemků
 7. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 9. Darovací smlouva
 10. Rozpočtové opatření
 11. Žádosti občanů
 12. Diskuse

Starosta obce Václav Bodis

Dnes je: 22.04.2018

Svátek slaví: Evženie

Aktuality

Oznámení o výběrovém řízení
více
Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region
více
Zasedání zastupitelstva 12.4.2018
více
Vakcinace psů proti vzteklině
více
Oznámení:Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro
více
Zápis do prvního ročníku
více
Kontejnery-mobilní sběr objemného odpadu
více
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
více
Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
Zasedání zastupitelstva 1.2.2018
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
více
Zasedání zastupitelstva 21.12.2017
více
Rozhodnutí o umístění stavby: V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020
více
Zasedání zastupitelstva
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
více
Veřejná vyhláška
více
Nová vyhláška obce č.10/2017
více
Výsledky voleb v obci Sytno
více
Zasedání zastupitelstva 26.10.2017
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
„V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT“
více
Doporučená opatření v ochraně lesa
více

Tři obce v Plzeňském kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017 celý článek


Vydání územního plánu obce Sytno
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více

Anketa