ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

KONTEJNERY 23.11.2019

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

23.11.2019 od 8.00 - 12.00 u hřiště

podrobné informace zde