ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

KONTEJNERY

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v sobotu 15. 5. 2021 od 9.00 do 10.00

více zde