ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

KONTEJNERY

Obec Sytno zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o. Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v sobotu 18.4.2020

více informací zde