Obec Sytno

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Oznámení:Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro

Oznámení

Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) se uskuteční  zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok  2018/2019.
Zápis proběhne ve dnech:

13.4. 2018    14.00 hodin – 17.00 hodin
14.4. 2018      9.00 hodin -  11.00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které ke dni  31.8. 2018 dovrší věku 6 let.

Dítě, které dosáhne 6. roku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, jemuž byl povolen odklad školní docházky, musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které původně žádal. Dítě se v tomto případě osobně k zápisu dostavit nemusí.

Podrobné informace najdete na

http://www.zs-manesova.cz/

 

Dnes je: 17.07.2018

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sytno pro nadcházející volební období 2018 – 2022
více
Volby do zastupitelstev obcí-Příslušný pověřený úřadke kterému se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají dne 5.-6.10.2018
více
Volby do zastupitelstev obcí-Potřebný počet podpisů voličů na peticích připojených ke kandidátním listinám pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.10.2018
více
Zasedání zastupitelstva 12.7.2018
více

Informace o pracovním místě

více zde


Informace pro chovatele 

kvalitní kuřice s dovozem „až do kurníku“.

více zde


Zasedání zastupitelstva 14.6.2018
více
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
více
Návrh závěrečného účtu DSO Stříbrský region
více
Zasedání zastupitelstva 17.5.2018
více
Zápis do MŠ Heřmanova Huť
více
VV:hromadný předpisný seznam č.j.973149/18/2300-11460-401159
více
Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017
více
Cena vodného a stočného na rok 2018
více
Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region
více
Oznámení:Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro
více
Zápis do prvního ročníku
více
Kontejnery-mobilní sběr objemného odpadu
více
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
více
Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
více
Zasedání zastupitelstva 21.12.2017
více
Rozhodnutí o umístění stavby: V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020
více
Zasedání zastupitelstva
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
více
Veřejná vyhláška
více
Nová vyhláška obce č.10/2017
více
Výsledky voleb v obci Sytno
více
Zasedání zastupitelstva 26.10.2017
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
„V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT“
více
Doporučená opatření v ochraně lesa
více

Tři obce v Plzeňském kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017 celý článek


Vydání územního plánu obce Sytno
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více

Anketa