ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Vážení spoluobčané,
chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě kulturní akce pohádková cesa,která byla součástí naší poutě dne 19.6.2021. Velmi si vážím přístupu všech dobrovolníků, kteří přiložili ruku k dílu a to bez nároku na odměnu.

Všem zmíněným lidem ještě jednou upřímně děkuji

Václav Bodis

starosta obce Sytno