ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

POZVÁNKA na 7. členskou schůzi DSO Stříbrský region

dne 25.02.2020 od 15:00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Stříbře

Program setkání:

1.       Prezence účastníků

2.       Schválení programu

3.       Schválení ověřovatele zápisu, jmenování zapisovatele

4.       Webové stránky DSO Stříbrský region

5.       Propagační video DSO Stříbrský region

6.         Dotace PSOV PK – Integrované projekty

7.         Různé

8.         Diskuse

 

Martin Záhoř v.r.

předseda DSO Stříbrský region