ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 8.12.2020 od 17.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Rozpočet na rok 2021
  3. Plán inventur na rok 2021
  4. Nová smlouva o provozování vodoh. zařízení
  5. Rezignace na mandát zastupitele
  6. Diskuse