ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

v období vegetačního klidu na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým

upozornění k nahlédnutí zde