ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VV:opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 497 89 228 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 16.01.2020

k nahlédnutí zde