ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.7/2019

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 28.11.2019 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.Žádost o podání dotace na dětské hřiště

2.Dohoda pro vybudování veřejné technické infrastruktury

3.Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

4.Rozpočtové opatření

5.Plán inventur za rok 2019

6.Diskuse