ÚŘEDNÍ DESKA

Počty osob COVID+

CENY SVOZOVÝCH ZNÁMEK

PRODEJ SVOZOVÝCH ZNÁMEK

Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2021

PRODEJ SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2021

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro

Rozpočet na rok 2021

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region-rozpočet 2021

VV: dražební vyhláška - Šírek Vladimír

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánkua na 11. členskou schůzi Stříbrského regionu

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/193

Nález klíčů

Zasedání zastupitelstva č.5.2020

Výběrové řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci

Usnesení Vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1102 a 1103

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

Jaká další opatření začnou ve středu platit

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
ze dne 12. října 2020 č. 1021

Nařízení Krajské hygienické stanice PK Č.9/2020

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-PŘELOŽKA

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

ČEZ Distribuce - Výzva k provedení ořezu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO

ČEZ-Distribuce-oznámení o termínech odečtů

Foto-Hry bez hranic 1.8.2020

Zasedání zastupitelstva č.4/2020

Cena vodného a stočného na rok 2020

Celkové vyúčtování vodnéha a stočného za rok 2019

Finanční úřad pro Plzeňský kraj-veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 na internetových stránkách

VV: opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605

Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Zasedání zastupitelstva č.8/2019

Úprava úředních hodin 31.12.2019

Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

VV: opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.ORP Stříbro

VV: návrh opatření obecné povahy
Ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Planá

VV: opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY

Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019

Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region

Foto - Svatoaloiská pouť 22.6.2019

Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška

Cena vodného a stočného na rok 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Upozornění na neoprávněné užívání pozemku

Oznámení o zahájení stavby

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019

Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa