ÚŘEDNÍ DESKA

ČEZ Distribuce - Výzva k provedení ořezu

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

KORONAVIRUS-platná mimořádná opatření

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO

ČEZ-Distribuce-oznámení o termínech odečtů

INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Foto-Hry bez hranic 1.8.2020

Organizační opatření k zajištění voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

VV-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství

Zasedání zastupitelstva č.4/2020

Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020- tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje

Cena vodného a stočného na rok 2020

Celkové vyúčtování vodnéha a stočného za rok 2019

Finanční úřad pro Plzeňský kraj-veřejná vyhláška

VV: opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 na internetových stránkách

VV: opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605

Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Zasedání zastupitelstva č.8/2019

Úprava úředních hodin 31.12.2019

Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

VV: opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.ORP Stříbro

VV: návrh opatření obecné povahy
Ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Planá

VV: opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY

Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019

Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region

Foto - Svatoaloiská pouť 22.6.2019

Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška

Cena vodného a stočného na rok 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Upozornění na neoprávněné užívání pozemku

Oznámení o zahájení stavby

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019

Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa