ÚŘEDNÍ DESKA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
více
ČEZ Distribuce - upozornění na odstávku elektřiny
více
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2022 DSO Stříbrský region na internetových stránkách
více
Usnesení ZO č.8.2021
více
Záměr pronájmu
více
Rozpočet na rok 2022
více
V V OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci -STREICHER, spol. s.r.o.
více
V V OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci-REVIS - Praha, spol. s.r.o.,
více
Zveřejnění příspěvku - Sociální středisko Víteček
více
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno
více
Usnesení ZO č.7.2021
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Stříbrského regionu na r. 2022
více
NOVÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
více
Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021
více
NIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 27.11.2021
více
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno
více
Usnesení ZO č.6.2021
více
LAMPIONOVÝ PRŮVOD 6.11.2021
více
Tříděný odpad není skládka !!! - Upozornění občanům
více
Společnost ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
více
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Ministerstvo zemědělství
více
ČEZ,oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
více
UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060784659
více
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
více
Svatoaloiská pouť-FOTO
více
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
více
Usnesení ZO č.4.2021
více
Oznámení Závěrečný účet 2020, DSO Stříbrský region
více
Oznámení Závěrečný účet 2020, DSO Stříbrský region
více
NÁVRH ZÁVĚEČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
více
Usnesení ZO č.3.2021
více
MÚ STŘÍBRO - VYHLÁŠKA 101 VÝZVA
více
MÚ STŘÍBRO -Oznámení o zahájení správního řízení
více
OBEC SYTNO-VIDEO
více
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
více
Cena vodného a stočného na rok 2021
více
Záměr pronájmu
více
Oznámení o zveřejnění RO na celý rok 2021 - DSO SR
více
CENY SVOZOVÝCH ZNÁMEK
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2021
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region-rozpočet 2021
více
VV: dražební vyhláška - Šírek Vladimír
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Pozvánkua na 11. členskou schůzi Stříbrského regionu
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
více
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/193
více
Nález klíčů
více
Zasedání zastupitelstva č.5.2020
více
Výběrové řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci
více
Usnesení Vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1102 a 1103
více
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
více
Jaká další opatření začnou ve středu platit
více
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
ze dne 12. října 2020 č. 1021
více
Nařízení Krajské hygienické stanice PK Č.9/2020
více
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-PŘELOŽKA
více
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
více
ČEZ Distribuce - Výzva k provedení ořezu
více
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO
více
ČEZ-Distribuce-oznámení o termínech odečtů
více
Foto-Hry bez hranic 1.8.2020
více
Zasedání zastupitelstva č.4/2020
více
Cena vodného a stočného na rok 2020
více
Celkové vyúčtování vodnéha a stočného za rok 2019
více
Finanční úřad pro Plzeňský kraj-veřejná vyhláška
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 na internetových stránkách
více
VV: opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605
více
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020
více
Rozpočet na rok 2020
více
OZV č.3/2019 o místním poplatku z pobytu
více
OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
více
Zasedání zastupitelstva č.8/2019
více
Úprava úředních hodin 31.12.2019
více
Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
více
Návrh rozpočtu na rok 2020
více
Návrh rozpočtu na rok 2020
více
VV: opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.ORP Stříbro
více
VV: návrh opatření obecné povahy
Ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Planá
více
VV: opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
více
KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
více
Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019
více
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
více
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region
více
Foto - Svatoaloiská pouť 22.6.2019
více
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška
více
Cena vodného a stočného na rok 2019
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku
více
Oznámení o zahájení stavby
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019
více
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
více