Obec Sytno

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách

Oznámení RO č. 1 - 05/2017 DSO Stříbrský region

 

 

Účetní závěrka za rok 2016 - protokol

Oznámení o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

STAVĚNÍ MÁJE

v noci z 30. dubna na 1.května 2017

doba nočního klidu se vymezuje od 2 do 6 hodin

Vyhláška obce Sytno č.2/2016 o nočním klidu

Václav Bodis v.r.

starosta obce

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016

Zveřejnění návrhu záběrečného účtu obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

  • Závěrečný účet
  • Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Vyvěšeno: 3.3.2017

Sejmuto:30.3.2017

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtu obce Sytno na internetových stránkách

Na základě ustanovení § 11 odstavec  4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s přihlédnutím k článku XV zákona č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, obec Sytno zveřejnila scelený rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet obce Sytno na rok 2017 je zveřejněn na internetových stránkách obce Sytno http://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/

do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Sytno v určených úředních hodinách

Rozpočet oce Sytno byl schválen 20.12.2016 usnesením č.8/3/2016

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření obce Sytno na internetových stránkách

Zveřejnění schválených rozpočtových opatření obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

  • Rozpočet
  • Rozpočtová opatření

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na r. 2017

Dnes je: 18.08.2017

Svátek slaví: Helena

Aktuality

Doporučená opatření v ochraně lesa
více

SULISLAV - ZVEME VÁS NA VÝSTAVU ZELENINY A OVOCE


Tři obce v Plzeňském kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017 celý článek


Cena vodného a stočného od 1.1.2017
více
Vydání územního plánu obce Sytno
více
Výzva-NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2017
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více

Anketa