ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSVA OBCE
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Rozpočet 2023


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Střednědobý výhled 2024 - 2028


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Sytno


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise


ČEZ distribuce - OZNÁMENÍ o termínech prováděných odečtů elektroměrů
Zasedání zastupitelstva obce
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Příslušný pověřený úřad,ke kterému se podávají kandidátní listiny do zastupitelstva obcí které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů


UPOZORNĚNÍ NA PORUŠOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCE

Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sytno


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Uzavírka sil. II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
Finanční úřad pro Plzeňský kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zeměměřický úřad oznamuje:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Sytno za rok 2021
SOS UKRAJINA - výtěžek z prodeje tomboly ze dne 5.3.2022
VV: oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2022 DSO Stříbrský region na internetových stránkách
NOVÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021
OBEC SYTNO-VIDEO
KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku