ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
Návrh závěrečného účtu DSO Stříbrský region za rok 2021
Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region - POZVÁNKA
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.3.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Uzavírka sil. II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
Military Car Club Plzeň-konvoj vojenských historických vozidel.
VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Finanční úřad pro Plzeňský kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Pro zájemce o revize kotlů na tuhá paliva

revize,kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.


Záměr pronájmu pozemků
KONTEJNERY 7.5.2022

8:00 - 9:00


Zápisy do 1. třídy na ZŠ Heřmanova Huť
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zeměměřický úřad oznamuje:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.2.2022
ZŠ Stříbro, Mánesova 485 - Dny otevřených dveří
Oznámení Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro,pro školní rok 2022/2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Tříděný odpad není skládka !!! - Upozornění občanům
Příměstský tábor - MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Sytno za rok 2021
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
SOS UKRAJINA - výtěžek z prodeje tomboly ze dne 5.3.2022
VV: oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2022 DSO Stříbrský region na internetových stránkách
Záměr pronájmu
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
NOVÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021
Společnost ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Ministerstvo zemědělství
ČEZ,oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060784659
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Oznámení Závěrečný účet 2020, DSO Stříbrský region
NÁVRH ZÁVĚEČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MÚ STŘÍBRO - VYHLÁŠKA 101 VÝZVA
MÚ STŘÍBRO -Oznámení o zahájení správního řízení
OBEC SYTNO-VIDEO
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Cena vodného a stočného na rok 2021
Záměr pronájmu
CENY SVOZOVÝCH ZNÁMEK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region-rozpočet 2021
VV: dražební vyhláška - Šírek Vladimír
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánkua na 11. členskou schůzi Stříbrského regionu
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/193
Nález klíčů
Zasedání zastupitelstva č.5.2020
Výběrové řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci
Usnesení Vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1102 a 1103
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
Jaká další opatření začnou ve středu platit
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

ze dne 12. října 2020 č. 1021


Nařízení Krajské hygienické stanice PK Č.9/2020
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-PŘELOŽKA
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
ČEZ Distribuce - Výzva k provedení ořezu
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO
ČEZ-Distribuce-oznámení o termínech odečtů
Zasedání zastupitelstva č.4/2020
Cena vodného a stočného na rok 2020
Celkové vyúčtování vodnéha a stočného za rok 2019
Finanční úřad pro Plzeňský kraj-veřejná vyhláška
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
VV: opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Zasedání zastupitelstva č.8/2019
Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Návrh rozpočtu na rok 2020
VV: opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.ORP Stříbro


VV: návrh opatření obecné povahy

Ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Planá


VV: opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška
Cena vodného a stočného na rok 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku
Oznámení o zahájení stavby
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
Vydání územního plánu obce Sytno