ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
ČEZ Distribuce - Výzva k provedení ořezu
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
KORONAVIRUS-platná mimořádná opatření
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO
ČEZ-Distribuce-oznámení o termínech odečtů
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Organizační opatření k zajištění voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky
VV-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství


Zasedání zastupitelstva č.4/2020
Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020- tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje
Cena vodného a stočného na rok 2020
Celkové vyúčtování vodnéha a stočného za rok 2019
Finanční úřad pro Plzeňský kraj-veřejná vyhláška
VV: opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
VV: opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Zasedání zastupitelstva č.8/2019
Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Návrh rozpočtu na rok 2020
VV: opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.ORP Stříbro


VV: návrh opatření obecné povahy

Ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Planá


VV: opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška
Cena vodného a stočného na rok 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku
Oznámení o zahájení stavby
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
Vydání územního plánu obce Sytno