ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Tříděný odpad není skládka !!! - Upozornění občanům
VAVŘINECKÁ POUŤ SULISLAV 7.8.2021
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Oznámení Závěrečný účet 2020, DSO Stříbrský region
Zasedání ZO č.4.2021
NÁVRH ZÁVĚEČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MÚ STŘÍBRO - VYHLÁŠKA 101 VÝZVA
MÚ STŘÍBRO -Oznámení o zahájení správního řízení
OBEC SYTNO-VIDEO
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Cena vodného a stočného na rok 2021
Záměr pronájmu
CENY SVOZOVÝCH ZNÁMEK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region-rozpočet 2021
VV: dražební vyhláška - Šírek Vladimír
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánkua na 11. členskou schůzi Stříbrského regionu
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/193
Nález klíčů
Zasedání zastupitelstva č.5.2020
Výběrové řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci
Usnesení Vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1102 a 1103
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
Jaká další opatření začnou ve středu platit
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

ze dne 12. října 2020 č. 1021


Nařízení Krajské hygienické stanice PK Č.9/2020
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-PŘELOŽKA
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
ČEZ Distribuce - Výzva k provedení ořezu
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO
ČEZ-Distribuce-oznámení o termínech odečtů
Zasedání zastupitelstva č.4/2020
Cena vodného a stočného na rok 2020
Celkové vyúčtování vodnéha a stočného za rok 2019
Finanční úřad pro Plzeňský kraj-veřejná vyhláška
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
VV: opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Zasedání zastupitelstva č.8/2019
Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Návrh rozpočtu na rok 2020
VV: opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.ORP Stříbro


VV: návrh opatření obecné povahy

Ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Planá


VV: opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška
Cena vodného a stočného na rok 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku
Oznámení o zahájení stavby
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
Vydání územního plánu obce Sytno