ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
UPOZORNĚNÍ - ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍHO ŘADU
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ SVATOALOISKOU POUŤ
POZVÁNKA na 4. členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region
Závěrečný účet Stříbrského regionu za rok 2022
VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINE
HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Mobilní sběr - Kontejnery

Sobota 13.5.2023


VV: o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnost podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24.odst. 3,písm.g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)


Cena vodného a stočného na rok 2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2023
VV: Vodárny a kanalizace - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Poplatky v obci v roce 2023
ZÁMĚR PRONÁJMU

OBCE SYTNO ZVEŘEJŇUJE DLE ZÁKONA č. 128/2000 Sb. O OBCÍCH A PODLE USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15.11.2022
ZÁMĚR PRONÁJMU (prodloužení nájemních smluv))


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Navržený rozpočet je schodkový a bude financován z přebytků minulých let


VV : OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem
zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné
povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021


ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSVA OBCE
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Rozpočet 2023


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Střednědobý výhled 2024 - 2028


VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Uzavírka sil. II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
Finanční úřad pro Plzeňský kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zeměměřický úřad oznamuje:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Sytno za rok 2021
VV: oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2022 DSO Stříbrský region na internetových stránkách
NOVÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021
OBEC SYTNO-VIDEO
KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku