ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
Zasedání zastupitelstva č.7/2019
Stříbrský region - pozvánku na 6. členskou schůzi
KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Pozvánka - VEPŘOVÉ HODY
Pozvánka - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
KONTEJNERY 23.11.2019
Stříbrský region-návrh rozpočtu na rok 2020
OZNÁMENÍ – NÁLEZ KLÍČŮ
„Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“
Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Zasedání zastupitelstva č.6/2019
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška
Cena vodného a stočného na rok 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku
Oznámení o zahájení stavby
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
Vydání územního plánu obce Sytno