Pohádková cesta 18.6.2016

Pohádková cesta 18.6.2016

Díky všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k zdárnému uskutečnění akce "POHÁDKOVÁ CESTA"

Poděkování patří: Instalatérství Vrátník za sponzorování AKCE

Starosta obce