Stříbrské ostrůvky 7.2.

STŘÍBRSKÉ OSTRŮVKY

KULTURNÍ DŮM VRANOV 7.2.2015

Díky všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k zdárnému uskutečnění akce "STŘÍBRSKÉ OSTRŮVKY"

Starosta obce