Loučení s létem 10.8.

Loučení s létem

Díky všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k zdárnému uskutečnění akce

"LOUČENÍ S LÉTEM"

Starosra obce