ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán obce Sytno

Územní plán Sytno byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 

Územní plán

N1 základní členění území

N2 hlavní výkres

N3 koncepce veřejné infrastruktury

N4 výkres veřejně prospěšných staveb

O1 koordinační výkres

O2 širší vstahy