Obecně závazné vyhlášky
OZV č.1/2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


OZV Č.2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ZRUŠENO
nahrazuje nová OZV č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


OZVČ č.1/2021

o poplatku za komunální odpad ZRUŠENO
nahrazuje nová OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


OZV č.1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sytno


OZV č.2/2019

o místním poplatku ze psů.


OZV č.3/2019

o místním poplatku z pobytu


OZV č.1/2017

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně


OZV č.2/2017

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v
obci


OZV č.3/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sytno


OZV č.4/2017

o poplatku za komunální odpad


OZV č.5/2017

o místním poplatku z ubytovací kapacity


OZV č.6/2017

požární řád obce


OZV č.7/2017

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


OZV č.8/2017

o místním poplatku ze psů


OZV č.9/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy


OZV č.3/2016

o regulaci hlučných činností


OZV č.2/2016

o nočním klidu


Nařízení č.1/2015

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Sytno


Nařízení č.1/2011

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí


OZV č.1/2010

pro pohyb psů na veřejném prostranství