Putování za velikonočním vajíčkem 19.2

Putování za velikonočmím vajíčkem

Díky všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k zdárnému uskutečnění akce "PUTOVÁNÍ ZA VELIKONČNÍM VAJÍČKEM"

Poděkování patří: Instalatérství Vrátník za sponzorování AKCE

Starosta obce