Mikulášská nadílka 4.12.

Mikulášská nadílka

Díky všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k zdárnému uskutečnění akce "Mikulášská nadílka"

Poděkování patří:

J.Řezníčkové,K.Toušové,Z.Vrátníkové,Š.Vrátníkové,K.Hnzlíkovi,T.Pálkovi,M.Ichnatolyovi

Poděkování patří: Instalatérství Vrátník za sponzorování akce