Povinné informace
1) Oficiální název
2) Důvod a způsob založení
3) Organizační struktura
4) Kontaktní spojení
5) Případné platby můžete poukázat
6) IČ
7) DIČ
8) Seznamy hlavních dokumentů
9) Žádosti o informace
10) Příjem žádostí a dalších podání
11) Opravné prostředky
12) Formuláře
13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14) Nejdůležitější předpisy
15) Sazebník úhrad za poskytování informací
16) Licenční smlouvy:
17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
18) Seznam organizací
Pověřenec pro ochranu osobních údajů