Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019

k nahlédnutí zde


Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 na internetových stránkách

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 na internetových stránkách.

Zveřejnění naleznete na stránkách webuObec Sytno www.obec-sytno.cz: rozpočet-rozpočtová opatření

V listinné podobě – Obec Sytno, Sytno 72


Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno

https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/


Návrh rozpočtu na rok 2020

Oznámení o návrhu rozpočtu na rok 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno.

https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Rozpočtové opatření č. 6, 7/2019

www.stribrsky-region.cz – Hospodaření DSO – Rozpočtová opatření – Rozpoč. opatření č. 6, 7/2019

Rozpočtová opatření v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, - budova radnice, I. patro, kancelář č. 12


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Rozpočet  2020

www.stribrsky-region.cz – Hospodaření DSO – Schválené rozpočty DSO Stříbrský region – Rozpočet SR 2020

Všechny dokumenty v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01  Stříbro, - budova radnice, I. patro, kancelář č. 12


Úprava úředních hodin 31.12.2019

V úterý 31.12.2019 bude obecní úřad uzavřen


Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno

https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/


Návrh rozpočtu na rok 2019

Oznámení o návrhu rozpočtu na rok 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno

https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/


Návrh Střednědobého výhledu na rok 2020-2023

Oznámení o návrhu Střednědobého výhledu na rok 2020-2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno

https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Závěrečný účet 2017
www.stribsky-region.cz – Hospodaření DSO SR – Závěrečné účty DSO Stříbrský region – Stříbrský region ZU 2017 – příloha 1, 2, 3 a 4; Příloha č.05 k ZU 17 - Zpráva o přezkumu; Příloha č.06 k ZU 17- Výkaz plnění rozpočtu; Příloha č.07 k ZU 17 - Výkaz zisku a ztráty; Příloha č.08 k ZU 17 – Rozvaha; Příloha č.09 k ZU 17 - Příloha účetní závěrky
Všechny dokumenty v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, budova radnice, I. patro, kancelář č. 12


Oznámení kontaktních údajů pověřence GDPR

Kontakt na pověřence:

Lenka Albertová

albertova@mustribro.cz

tel +420 777 479 684

Masarikovo náměstí 1,34901,Stříbro


Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

Vyvěšeno: 16.4.2018

Sejmuto:   17.5.2018


Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region


Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtu obce Sytno na internetových stránkách

Na základě ustanovení § 11 odstavec  4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s přihlédnutím k článku XV zákona č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, obec Sytno zveřejnila scelený rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet obce Sytno na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách obce Sytno https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/

do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Sytno v určených úředních hodinách

Rozpočet oce Sytno byl schválen 21.12.2017 usnesením č.8/3/2017


Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020

Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu na rok 2019-2020


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Rozpočet  2018

Střednědobý výhled 2019 - 2023

RO č. 2 - 10/2017

 


Oznámení RO č. 1 - 05/2017 DSO Stříbrský region

 

 


Účetní závěrka za rok 2016 - protokol

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016

Zveřejnění návrhu záběrečného účtu obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

  • Závěrečný účet
  • Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Vyvěšeno: 3.3.2017

Sejmuto:30.3.2017


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření obce Sytno na internetových stránkách

Zveřejnění schválených rozpočtových opatření obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

  • Rozpočet
  • Rozpočtová opatření

V listinné podobě: Obecní úřad Sytno


Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na r. 2017