Obec Sytno

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Závěrečný účet 2017
www.stribsky-region.cz – Hospodaření DSO SR – Závěrečné účty DSO Stříbrský region – Stříbrský region ZU 2017 – příloha 1, 2, 3 a 4; Příloha č.05 k ZU 17 - Zpráva o přezkumu; Příloha č.06 k ZU 17- Výkaz plnění rozpočtu; Příloha č.07 k ZU 17 - Výkaz zisku a ztráty; Příloha č.08 k ZU 17 – Rozvaha; Příloha č.09 k ZU 17 - Příloha účetní závěrky
Všechny dokumenty v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, budova radnice, I. patro, kancelář č. 12

Oznámení kontaktních údajů pověřence GDPR

Kontakt na pověřence:

Lenka Albertová

albertova@mustribro.cz

tel +420 777 479 684

Masarikovo náměstí 1,34901,Stříbro

Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

Vyvěšeno: 16.4.2018

Sejmuto:   17.5.2018

Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region

Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtu obce Sytno na internetových stránkách

Na základě ustanovení § 11 odstavec  4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s přihlédnutím k článku XV zákona č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, obec Sytno zveřejnila scelený rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet obce Sytno na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách obce Sytno https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/

do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Sytno v určených úředních hodinách

Rozpočet oce Sytno byl schválen 21.12.2017 usnesením č.8/3/2017

Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020

Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu na rok 2019-2020

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Rozpočet  2018

Střednědobý výhled 2019 - 2023

RO č. 2 - 10/2017

 

Oznámení RO č. 1 - 05/2017 DSO Stříbrský region

 

 

Účetní závěrka za rok 2016 - protokol

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016

Zveřejnění návrhu záběrečného účtu obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

  • Závěrečný účet
  • Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Vyvěšeno: 3.3.2017

Sejmuto:30.3.2017

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření obce Sytno na internetových stránkách

Zveřejnění schválených rozpočtových opatření obce Sytno naleznete na stránkách webu obce Sytno

www.obec-sytno.cz

V menu :

  • Rozpočet
  • Rozpočtová opatření

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na r. 2017

Dnes je: 20.08.2018

Svátek slaví: Bernard

Aktuality

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.
více
Rekreační cyklovyjížďka Fans Tour Štybar 2018
více
Oznámení o zahájení správního řízení-kácení dřevin rostoucích mimo les
více
Organizační opatření k zajištění voleb do zastupitelstva obce Sytno
více
Návrh opatření obecné povahy, radiolokátor Planá
více
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sytno pro nadcházející volební období 2018 – 2022
více
Volby do zastupitelstev obcí-Příslušný pověřený úřadke kterému se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají dne 5.-6.10.2018
více
Volby do zastupitelstev obcí-Potřebný počet podpisů voličů na peticích připojených ke kandidátním listinám pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.10.2018
více
Zasedání zastupitelstva 12.7.2018
více
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
více
Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017
více
Cena vodného a stočného na rok 2018
více
Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
více
Rozhodnutí o umístění stavby: V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více