ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Archiv ÚD

Zasedání zastupitelstva č.5/2019

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 25.7.2019 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Pronájem pozemků

3.Vyjádření obce ke stavbě  „II/230 Stříbro – dálnice D5,úsek 2“ 

4.Rozpočtové opatření

5.Diskuse

Vyhlášení záměru pronájmu pozemků

Obec Sytno zveřejňuje dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích a podle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 13.6.2019 záměr pronájmu pozemků.

k nahlédnutí zde

Záměr pachtu pozemků

záměr pachtu zde

Oznámení RO č. 1 /2019, DSO Stříbrský region

Rozpočtové opatření č. 1/2019

www.stribrsky-region.cz – Hospodaření DSO – Rozpočtová opatření – Rozpoč. opatření č. 1/2019  

Rozpočtová opatření v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01  Stříbro, - budova radnice, I. patro, kancelář č. 12

VÝSLEDEK Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

Na ustavujícím zasedání dne 30.10.2018,byl do funkce starosty zvolen p.Václav Bodis a do funkce místostarosty p.Miroslav Rébl ml.

Kompletní výpis z usnesení najdete v rubrice (UsneseníÍ ze zasedáníÍ)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

 

VÝSLEDEK VOLEB ZDE