Obec Sytno

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Archiv ÚD

Zasedání zastupitelstva 17.5.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 17.5.2018        Čas konání: 18.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Závěrečný účet za rok 2017
 3. Diskuse

Zasedání zastupitelstva 12.4.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 12.4.2018        Čas konání: 18.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2017
 3. Cena vodného a stočného na rok 2018
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy (ČEZ Distribuce,a.s.)
 6. Pronájem pozemků
 7. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 9. Darovací smlouva
 10. Rozpočtové opatření
 11. Žádosti občanů
 12. Diskuse

Starosta obce Václav Bodis

Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě

Vyhlášení záměru pronájmu pozemků

Zasedání zastupitelstva 1.2.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 1.2.2018        Čas konání: 17.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Smlouva o zemědělském pachtu (lesy)
 3. Inventarizační zpráva za rok 2017
 4. Odpisový plán na období 1-12/2018
 5. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti VPP
 6. Záměr pronájmu pozemků
 7. Záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku
 8. Diskuse

Starosta obce Václav Bodis

Zasedání zastupitelstva 8.8.2017

Oznámení-Záměr prodeje pozemků

Vyhlášení záměru prodeje pozemků

Vyhlášení záměru pronájmu

Vyhlášení záměru pronájmu

Vyhlášení záměru pronájmu

záměr pronájmu

Vyhlášení záměru pronájmu

OZNÁMENÍ - PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYTNO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ


TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ZADÁNÍ


 

Provozní řád dětského hřiště

Hřiště je otevřeno od 18.3.2015

Dnes je: 20.11.2018

Svátek slaví: Nikola

Aktuality

POZVÁNKA na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region
více
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
více
Zasedání zastupitelstva 27.11.2018
více
VÝSLEDEK Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
více
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Sytno
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
více
Oznámení RO 7/2018, DSO Stříbrský region
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
více
Oznámení RO č. 5 – 6/2018, DSO Stříbrský region
více
KONTEJNERY 10.11.2018
více
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Sytno
více
Pozvánka na na 77. členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region
více
Výzva na odstranění autovraku
více
Upozornění ČEZ Distribuce,a.s.
více
Veřejná vyhláška: Veřejné projednávání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.
více
Oznámení o zahájení správního řízení-kácení dřevin rostoucích mimo les
více
Organizační opatření k zajištění voleb do zastupitelstva obce Sytno
více
Zasedání zastupitelstva 12.7.2018
více
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
více
Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017
více
Cena vodného a stočného na rok 2018
více
Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
více
Rozhodnutí o umístění stavby: V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více