Obec Sytno

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Archiv ÚD

Zasedání zastupitelstva 17.5.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 17.5.2018        Čas konání: 18.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Závěrečný účet za rok 2017
 3. Diskuse

Zasedání zastupitelstva 12.4.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 12.4.2018        Čas konání: 18.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2017
 3. Cena vodného a stočného na rok 2018
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy (ČEZ Distribuce,a.s.)
 6. Pronájem pozemků
 7. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 9. Darovací smlouva
 10. Rozpočtové opatření
 11. Žádosti občanů
 12. Diskuse

Starosta obce Václav Bodis

Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě

Vyhlášení záměru pronájmu pozemků

Zasedání zastupitelstva 1.2.2018

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno     Doba konání : 1.2.2018        Čas konání: 17.00

Navržený program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Smlouva o zemědělském pachtu (lesy)
 3. Inventarizační zpráva za rok 2017
 4. Odpisový plán na období 1-12/2018
 5. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti VPP
 6. Záměr pronájmu pozemků
 7. Záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku
 8. Diskuse

Starosta obce Václav Bodis

Zasedání zastupitelstva 8.8.2017

Oznámení-Záměr prodeje pozemků

Vyhlášení záměru prodeje pozemků

Vyhlášení záměru pronájmu

Vyhlášení záměru pronájmu

Vyhlášení záměru pronájmu

záměr pronájmu

Vyhlášení záměru pronájmu

OZNÁMENÍ - PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYTNO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ


TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ZADÁNÍ


 

Provozní řád dětského hřiště

Hřiště je otevřeno od 18.3.2015

Dnes je: 22.06.2018

Svátek slaví: Pavla

Aktuality

Informace o pracovním místě

více zde


Informace pro chovatele 

kvalitní kuřice s dovozem „až do kurníku“.

více zde


SVATOALOISKÁ POUŤ 23.6.2018
více
Změna stanovení doby nočního klidu ve dnech 23.6. a 24.6.2018
více
Zasedání zastupitelstva 14.6.2018
více
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
více
Návrh závěrečného účtu DSO Stříbrský region
více
Zasedání zastupitelstva 17.5.2018
více
Zápis do MŠ Heřmanova Huť
více
VV:hromadný předpisný seznam č.j.973149/18/2300-11460-401159
více
Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017
více
Cena vodného a stočného na rok 2018
více
Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region
více
Oznámení:Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro
více
Zápis do prvního ročníku
více
Kontejnery-mobilní sběr objemného odpadu
více
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
více
Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
více
Zasedání zastupitelstva 21.12.2017
více
Rozhodnutí o umístění stavby: V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020
více
Zasedání zastupitelstva
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
více
Veřejná vyhláška
více
Nová vyhláška obce č.10/2017
více
Výsledky voleb v obci Sytno
více
Zasedání zastupitelstva 26.10.2017
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
„V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT“
více
Doporučená opatření v ochraně lesa
více

Tři obce v Plzeňském kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017 celý článek


Vydání územního plánu obce Sytno
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více

Anketa