Výzvy k vyzvednutí zásilek

Doručování zásilek osob. s trv.pobytem na ohlašovně obecního úřadu Sytno

Obec Sytno nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Sytno 72.Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Obec Sytno není ze zákona povinna takovou korespondenci přebírat, doručovat a uchovávat. Právní důsledky, které by mohly nastat z nedoručené pošty by pak nesl úřad.Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Zásilka je pro adresáta uložena na České poště Stříbro,28 října 217,34901 Stříbro

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Sytno č.p.72 o uložení výzvy doporučených silek

  ADRESÁT                                 DATU ULOŽENÍ               DATUM VZVEDNUTÍ             PODACÍ ČÍSLO             ÚLOŽNÍ MÍSTO

Věra Popovičová         21.6.2022             7.7.2022                RR364574932CZ    pošta Stříbro

Věra Popovičová         21.6.2022             7.7.2022                RR364574929CZ    pošta Stříbro

Patrik Považanec       23.6.2022              4.4.2022                RR4387325815F    pošta Stříbro