Výzvy k vyzvednutí zásilek

Doručování zásilek osob. s trv.pobytem na ohlašovně obecního úřadu Sytno

Obec Sytno nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Sytno 72.Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Obec Sytno není ze zákona povinna takovou korespondenci přebírat, doručovat a uchovávat. Právní důsledky, které by mohly nastat z nedoručené pošty by pak nesl úřad.Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Zásilka je pro adresáta uložena na České poště Stříbro,28 října 217,34901 Stříbro

Oznámení osobám s evidenčním pobytem na adrese Sytno č.p.72 o uložení výzvy doporučených zásilek

  ADRESÁT                       DATUM ULOŽENÍ             DATUM VYZVEDNUTÍ              PODACÍ ČÍSLO             ÚLOŽNÍ MÍSTO          ZÁSILKA                         PODACÍ POŠTA

Nistor Samuel                 20.2.2024                            do 7.3.2024                            RR2717634375F        pošta Stříbro             Dopor. psaní                         37020