Výzvy k vyzvednutí zásilek

Doručování zásilek osob. s trv.pobytem na ohlašovně obecního úřadu Sytno

Obec Sytno nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Sytno 72.Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Obec Sytno není ze zákona povinna takovou korespondenci přebírat, doručovat a uchovávat. Právní důsledky, které by mohly nastat z nedoručené pošty by pak nesl úřad.Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Zásilka je pro adresáta uložena na České poště Stříbro,28 října 217,34901 Stříbro

Oznámení osobám s evidenčním pobytem na adrese Sytno č.p.72 o uložení výzvy doporučených zásilek

  ADRESÁT                       DATUM ULOŽENÍ             DATUM VYZVEDNUTÍ              PODACÍ ČÍSLO             ÚLOŽNÍ MÍSTO          ZÁSILKA                         PODACÍ POŠTA

Nistor Julius                 28.4.2024                            do 10.6.2024                    RR6908007065F                  pošta Stříbro            Do vl. rukou                       37020

Prokop Jakub              24.5.2024                            do 3.6.2024                       RR913492983CZ                 pošta Stříbro            Dop.psaní standart         30100