Záznamy

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu

Rok 2019

záznam 1

Rok 2017

záznam1