Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Výroční zpráva za rok 2023

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
vyvěšeno na ÚD 23.1.2024

výroční zpráva k nahlédntí zde


Výroční zpráva za rok 2022

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
vyvěšeno na ÚD 12.1.2023

výroční zpráva k nahlédntí zde


Výroční zpráva za rok 2021

k nahlédnutí zde


Výroční zpráva za rok 2020

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

k nahlédnutí zde


Výroční zpráva za rok 2019

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

k nahlédnutí zde


Výroční zpráva za rok 2018


Výroční zpráva za rok 2017


Výroční zpráva za rok 2016


Výroční zpráva za rok 2015


Výroční zpráva za rok 2014


Výroční zpráva za rok 2013