Soutěž 50+ 1.8.

Soutěž 50+

Díky všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k zdárnému uskutečnění soutěže "50+" 

Poděkování patří: Radce Vrátníkové za organizaci soutěže

Poděkování patří: Instalatérství Vrátník za sponzorování soutěže

Starosta obce