Obecně závazné vyhlášky

OZV č.5/2017

o místním poplatku z ubytovací kapacity