ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce č.5/2024

INFORMACE o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 25.6.2024 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Účetnízávěrka za rok 2023
  3. Darovací smlouva č.07/DS/2024
  4. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů (textil)
  5. Diskuse