Obec Sytno

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Oznámení:Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro

Oznámení

Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) se uskuteční  zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok  2018/2019.
Zápis proběhne ve dnech:

13.4. 2018    14.00 hodin – 17.00 hodin
14.4. 2018      9.00 hodin -  11.00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které ke dni  31.8. 2018 dovrší věku 6 let.

Dítě, které dosáhne 6. roku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, jemuž byl povolen odklad školní docházky, musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které původně žádal. Dítě se v tomto případě osobně k zápisu dostavit nemusí.

Podrobné informace najdete na

http://www.zs-manesova.cz/

 

Dnes je: 22.04.2018

Svátek slaví: Evženie

Aktuality

Oznámení o výběrovém řízení
více
Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region
více
Zasedání zastupitelstva 12.4.2018
více
Vakcinace psů proti vzteklině
více
Oznámení:Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro
více
Zápis do prvního ročníku
více
Kontejnery-mobilní sběr objemného odpadu
více
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
více
Vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke smlouvě
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
Zasedání zastupitelstva 1.2.2018
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
více
Zasedání zastupitelstva 21.12.2017
více
Rozhodnutí o umístění stavby: V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Návrh Střednědobého výhledu na rok 2019-2020
více
Zasedání zastupitelstva
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
více
Veřejná vyhláška
více
Nová vyhláška obce č.10/2017
více
Výsledky voleb v obci Sytno
více
Zasedání zastupitelstva 26.10.2017
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
„V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT“
více
Doporučená opatření v ochraně lesa
více

Tři obce v Plzeňském kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017 celý článek


Vydání územního plánu obce Sytno
více
Provozní řád dětského hřiště
více
Kontejner na sběr obuvi a textilu
více

Anketa