Obec


               KORONAVIRUS                

Česká pošta-Informace o omezení nabídky služeb

Všechny pošty mají omezeny hodiny pro veřejnost max. do 16.00 hod a zrušen víkendový provoz.Kompletní informace zde

 

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

Změna ordinačních hodin v ordinaci S+K s.r.o. MUDr. Markéta Prokopová, MUDr. Helena Střeštíková

Zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochrany úst a nosu.

Vláda ČR prodloužila od 24.3.2020 do 1.4.2020 pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.Dále zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v upraveném čase od 8:00 do 10:00 hodin.Týka se to pouze prodejen nad 500 m2.Prodejny potravin v naší obci se nařízení netýká.

Nařízení 6/2020 města Stříbra

Zákaz vstupu (stejně jako pobytu a pohybu) bez ochranných prostředků nasazených na horní cesty dýchací (ústa a nos) do všech veřejných míst na území města.Celý text zde

Uzavření provozu místní knihovny

S platností od 16.3.2020 je uzavřena místní knihovna v budově č.p.37 (školka)

Informace krizového štábu města Stříbra o výskytu nakažených koronavirem na Tachovsku

Na Tachovsku není (stav 16.3.2020 10:00) žádný potvrzený výskyt nakaženého koronavirem.

Nařízení hejtmana o regulačních opatřeních v dopravě

Omezení provozu Obecního úřadu v Sytno

Výzva Stodské nemocnice

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  NOUZOVÝ STAV

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen

Provoz lékařských ambulancí na poliklinice Stříbro

Ministerstvo školství-Informace k vyhlášení nouzového stavu

Co se smí a nesmí po dnešních opatřeních vlády

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Infolinky Plzeňského kraje

KORONAVIRUS VÍTE CO DĚLAT ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Sytno se nachází 3 km jihovýchodně od města Stříbra, v nadmořské výšce 418 m.n.m. V bližším okolí Sytna převládá zemědělská krajina,pole a louky. Doménou krajiny je také Sytenský rybník o rozloze 17,4 ha.


Malovaná mapa odkaz zde


GDPR / KONTAKT NA POVĚŘENCE

ČEZ-minimanuál při řešení mimořádných situací


"INFORMAČNÍ SLUŽBA OBCE"

Vážení spoluobčané,

obec Sytno Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS informační služba obce, která umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích o:

  • plánovaných odstávkách vody a vzniklých haváriích
  • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie
  • uzavírkách místních komunikací
  • termínech mimořádných svozů odpadu
  • konání kulturních a společenských akcí
  • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.
  • a další užitečné informace spojené se životem v naší obci

Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.

Nebo osobně na OBECNÍM ÚŘADĚ