Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách

Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno

https://www.obec-sytno.cz/obec/rozpocet/