Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019

Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na

https://www.obec-sytno.cz/urad/uredni-deska/zaverecny-ucet-za-rok-2019.html

do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě Sytno