Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2020

je navržen jako rozpočet schodkový.Schodek rozpočtu bude pokryt přebytkem hospodaření z minulých let.Rozpočet bude schválen na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2019

 

k nahlédnutí zde