Usnesení ze zasedání

Usnesení z ustavujícího zasedání č.7/2018/UZ