Usnesení ze zasedání

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

výpis k nahlédnutí zde