Obecně závazné vyhlášky

OZV č.1/2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

k nahlédnutí zde