Obecně závazné vyhlášky

OZV č.2/2017

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v
obci