Obecně závazné vyhlášky

OZV č.2/2019

o místním poplatku ze psů.

k nahlédnutí zde