Obecně závazné vyhlášky

OZV č.7/2017

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství