Obecně závazné vyhlášky

OZVČ č.1/2021

o poplatku za komunální odpad

k nahlédnutí zde