ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Cena vodného a stočného na rok 2019

zůstáva stejná jako v roce 2018

Cena vodného 25,85 Kč/m3 bez DPH                (29,72 vč. 15% DPH )

Cena stočného 12,10 Kč/m3 bez DPH               (13,91 vč. 15% DPH )

Celkem vodné a stočné 36,95 Kč/m3 bez DPH  (43,63 vč. 15% DPH )