ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Cena vodného a stočného na rok 2020

Cena vodného 28,00 Kč/m3 bez DPH                (31,00 vč. 11% DPH )

Cena stočného 14,00 Kč/m3 bez DPH               (15,54 vč. 11% DPH )

Celkem vodné a stočné 42,00 Kč/m3 bez DPH  (46,62 vč. 11% DPH )