ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Cena vodného a stočného na rok 2021

Na základě předložené cenové kalkulace provozních nákladů vodovodu a kanalizace na rok 2021,schválilo zastupitelstvo obce Sytno cenu vodného a stočného na rok 2021

Cena vodného 49,02 Kč/m3 bez DPH                53,92 Kč/m3  vč. 10% DPH

Cena stočného 14,43 Kč/m3 bez DPH               15,87 Kč/m3  vč. 10% DPH