ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Cena vodného a stočného na rok 2023

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Sytno konaného dne 21.2.2023 byla na rok 2023 schválena cena vodného ve výši 53,92 Kč včetně DPH za 1 m³ a cena stočného výši 15,87 Kč včetně DPH za 1 m³. Což představuje stejné ceny jako v roce 2022