ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

CENY SVOZOVÝCH ZNÁMEK

OBJEM NÁDOBY 110-120 L ČETNOST VÝVOZU ROČNÍ CENA ČTVRTLETNÍ CENA
  1 x 7 dní 2 835,00 775,00
  1 x 14 dní 1 910,00 565,00
       
  sezonní 2 330,00