ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

ČESKÝ ZÁPAD SOBĚ

předchozí dva měsíce mimořádných opatření mohly znamenat citelný negativní dopad na podnikatele v našem regionu. Ačkoliv v posledních týdnech se opatření a zákazy postupně uvolňují, nástup spotřeby bude pozvolný a výpadek tržeb může být citelný. Chtěli bychom proto v rámci našich možností podpořit podnikatele v našem regionu a to nejen dotacemi v rámci Programu rozvoje venkova, ale i propagací jejich nabídky. Zapojili jsme se proto do nové kampaně Národní sítě Místních akčních skupin s názvem REGIONY SOBĚ jejímž cílem je podpořit lokální ekonomiku a propojit lokální producenty nejen s lokálními spotřebiteli, tedy zejména udržet podnikání na venkově.

Jedním z prvků této kampaně jsou plakáty ČESKÝ ZÁPAD SOBĚ! (viz příloha)