ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

CORONAVIRUS počty osob COVID+

STAV k 10.6.2021

Covid-19 v obci Sytno:

V obci je aktuálně pozitivních 0 osob.

Covid -19 město Stříbro:

V obci je aktuálně pozitivních 4 osoby. To je 51,7 osob na 100 tisíc obyvatel.

Data byla převzata od Ministerstva zdravotnictví, konkrétně od ÚZIS. Jsou aktualizována 2x denně a jsou úředníky upravována i zpětně.

Očkovací místo pro koronavirus

Stříbro - Kulturní dům Stříbro

Gagarinova 1344, 349 01 Stříbro

 

Pohyb mezi okresy - přehledně zpracovaná pravidla    Nařízení zrušeno

Formulář pro cestu mimo okres    Nařízení zrušeno

Vzor čestného prohlášení    Nařízení zrušeno

Nařízení zrušeno