ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 30.5.2023 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Smlouva o připojení odběrového elektrického zařízení

3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

4.Závěrečný účet za rok 202

5.Diskuse