ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 17.8.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0015243VB/1

3.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby

4.Diskuse