ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 23.11.2021 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Návrh rozpočtu na rok 2022
  3. Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  4. Různé
  5. Diskuse